Historien

Från Kivinebb till transportbranschens föregångare

Jouko Kalevi Kouhias väg mot den Finländska transportbranschens historia började den 21.5.1932 i Karelen, närmare sagt i Kivinebb. När Jouko var sju år gammal tog världen honom och hans familj till Ekenäs. Dit fastsatte han sig och grundade sin familj, samt sitt företag.

JK satt sig bakom bilratten efter att ha fullgjort sin värnplikt. Första sex åren gick som busschaufför hos Lohjan Liikenne och Pohjolan Liikenne. Med bussen kördes charterresor bl.a. till Warszawa och Ryssland. Med eget företags bilar samlades det över två miljoner körda kilometer för JK, före han på 60-talet slutligen flyttade sig bakom skrivbordet för att ta hand om administrationen i företaget.

Jouko Kouhia har varit i föregångarens roll i många saker och har med Karelsk uthällighet utvecklat den inhemska transportbranschen t.ex. gällande transporter riktade utomlands.

Milstolpar från företagets över 50-åriga historia och följande 50 år:

I bilden Jouko Kouhia och Pohjola Liikenne´s buss på väg till Warzawa. Bilen är genom historien den andra finländska bussen som också besökt Moskova. Bilarna nämligen körde efter varan över gränsen.

Från busschaufför till framsätet av egen bil och ut till världen

h
17.10.1961

Trafikeringstillstånd beviljas

Man sökte tillståndet länge och hängivet. Det tog 7 år för att få trafikeringstillståndet! Först körde man med en Mercedez, som var köpt på skuld. Först körde man på Tarvo-vägens byggarbetsplats efter det Ab Fiskars skumgummi runt Finland. Efter att fabriken hade brunnit och man fick tillstånd till utlandstrafik, började man att köra också till Europa i Polar-Expressens färger.

.
1970-talet

På 1970-talet började man trafikera till mellanöstern. Första resan som kördes av själva JK riktade sig till Turkiet. Trafikeringen utomlands växer snabbt och rutterna får flera bilar. I juli 1975 görs en 15 000 km lång resa till Riad, Saudi-Arabien. På den tiden var det den mest avlägsna destinationen för en finsk lastbil. Som lass till mellanöstern var det oftast byggnadsmaterial. På hemresan hade man som lass främst styckegods från Europa.

På 1970-talet öppnade man ett eget kontor till Vanda för behandling av utlandsfrakt.

Genom lågkonjunkturens decennier

1981

Kouhia-företagen fyller 20 år

Företagets tunga transportmaterial har växt upp till 40 bilar. Dessutom har företagen flera bilar för distributionstrafikering. Företaget sysselsätter c:a 60 personer. Kouhia-företagen har verksamhetsställen både i Ekenäs och Vanda. Bemärkelsedagen var märkbar redan för den sakens skull att Kouhia var under tiden en av dom sista storföretagen inom transportbranschen, som hade haft möjlighet att växa till betydande proportioner från en ägares, samt en bils utgångspunkt. Till Kouhia-företagen tillhör, förutom moderbolaget, tre dotterbolag:
– Kouhia Ky, som formades när tre transportbranschens företag från Helsingfors sammanslog genom namnändring.
– JK-lastaus Oy, som tar hand om lastningen i hamnen i Koverhar.
– Konttikuljetus Oy.

Ekenäs Företagare rf utnämner Kuljetusliike Jouko Kouhia Ky till årets företagare.

1982

JK fyller 50 år

1986

Kouhia Oy 25 år

Denna år överstiger alla fyra företagens omsättning 16 mmk.

1989

Jouko Kouhia blir årets trafikant

Val av årets trafikant förverkligas nu för den första gången. Utmärkelsen ges åt en företagare eller ett företag på transportbranschen, som har utvecklat transportservicen på ett exemplariskt sätt.

1991

Kouhia-företagen 30 år

Företagarna i Finland beviljar det gyllene företagarkorset för förtjänstfullt arbete. Med samma kriterier beviljar Centralhandelskammaren den gyllene utmärkelsetecken.
Jyrki Kouhia utnämns till verkställande direktör.

1996

Kouhia-företagen fyller 35 år

Suomen Kuorma-autoliitto beviljar EN ISO 9002 kvalitetscertifikat för Kouhia Oy. Certifikatet täcker både nationell och internationell godstrafik. Funktionerna i Vanda slås samman med Ekenäs.

1998

Volvo producerar ett parti av 70 års jubileumsmodell av FH12-modellen

Första bilen i Finland av den begränsade partiet överlämnas till Kouhia-företagen. Företaget beviljas för den första gången AAA-klassificering.

Hjulen rullar till ett nytt millenium

h
2001

Kouhia-företagen 40 år

Ännu efter 40 år har Kouhia Oy som en av dom sista förhållit sig som ett familjeföretag. Inga ändringar i det syns i framtiden. Företagets omsättning är 26 mmk och det belönas med Företagarna i Finlands Företagarkorsets storkors.

.
2002

Ännu ett jubileumsår för Kouhia-företagen, samt en milstolpe

JK fyller praktfulla 70 år. Kouhia-företgen försätter att skriva den finländska transportbranschens historia med VD Jyrki Kouhia i ledningen. Jouko Kouhia håller intensivt med i företagets svängar fastän blodet drar bort från arbetsbordet och till greenen.

2009

Kouhia-företagen genomgår ett generationsskifte

Jouko Kouhia säljer sin andel till Jyrki Kouhia, som har verkat som företagets verkställande direktör sedan år 2002.

2011

Kouhia - företagen 50 år

2012

Jouko Kouhia fyller 80 år

Företagets grundare spenderade festdagen med familjen, vänner och många andra på Restaurang GH den 21.5.2012.

2016

Kouhia Oy flyttar

Kouhia Oy flyttar i November till större utrymmen, vars renoveringsarbeten blir färdiga i början av 2017.

OCH FÖLJANDE 50 ÅR FRAMÖVER

fortsätter Kouhia-företagen alltmer i spetsen av dess bransch i enlighet med höga värderingar och principer, med hjälp av den senaste tekniken och alltid den bästa kundtillfredsställelsen och förtroende.